OznakaNazivNačin ulaganja
ЗЈП-10 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "BALKAN INVESTMENT FOND" Obični
ЗЈП-11 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-12 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "VAUČERSKO INVESTICIONI BIZNIS FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-13 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "UNIOINVEST FOND" a.d. Bijeljina Obični
ЗЈП-15 Akcijski zatvoreni investicioni fond u preoblikovanju " JAHORINA KONSEKO INVEST" a.d. Pale Obični
ЗЈП-2 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-3 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "EUROINVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-4 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka - u preoblikovanju Obični
ЗЈП-5 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina Obični
ЗЈП-6 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-7 Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "POLARA INVEST FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЗЈП-9 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka Obični
ЈП-А-10 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Akcijski
ЈП-А-8 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Opportunity fund" Banja Luka Akcijski
ЈП-А-9 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Adriatic Balanced" Akcijski
ЈП-М-11 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "VB Fond" Mješoviti
ЈП-М-6 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund" Banja Luka Mješoviti
ЈП-М-7 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Maximus fund" Banja Luka Mješoviti
ЈП-М-8 Otvoreni mješoviti investicioi fond sa javnom ponudom " Invest nova" Mješoviti
  Na vrh