Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF KRISTAL CASH PLUS FUND"


Oznaka JP-N-20
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja N - Novčani
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-454-5/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital4.905.933,46


Banka depozitar

Banka depozitar "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF KRISTAL CASH PLUS FUND"

Provizija za upravljanje društvu u %:2,80
Izlazne naknade u % (za OIF): po isteku dvije godine od preoblikovanja 1%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0%
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh