Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Maximus fund"


Oznaka JP-M-7
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja M - Mješoviti
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-169-6/17
Datum rješenja o dozvoli17.7.2017.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital32.138.520,76


Banka depozitar

Banka depozitar "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Maximus fund"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): U drugoj godini 10%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0
Izlazne naknade u % (za OIF): U prvoj godini 20%
Izlazne naknade u % (za OIF): Po isteku perioda od dvije godine 3,5%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh