OznakaNazivNačin ulaganja
ЗЈП-13 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "ZIF UNIOINVEST FOND" a.d. Bijeljina Regular
ЈП-А-10 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF PROFIT PLUS" Stocks
ЈП-А-14 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF JAHORINA KOIN" Stocks
ЈП-А-15 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF EUROINVESTMENT FOND" Stocks
ЈП-А-16 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF BORS INVEST FOND" Stocks
ЈП-А-18 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF AKTIVA INVEST FOND" Stocks
ЈП-А-19 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF VIB FOND" Stocks
ЈП-А-22 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF POLARA ADRIATIC FOND" Stocks
ЈП-А-23 Otvoreni akcijski investicioni fond "WVP PREMIUM" Stocks
ЈП-А-6 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Future fund" Stocks
ЈП-А-8 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Opportunity fund" Stocks
ЈП-А-9 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Adriatic Balanced" Stocks
ЈП-М-11 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF VB Fond" Mixed
ЈП-М-12 Otvoreni mješoviti investicioi fond sa javnom ponudom " OIF INVEST NOVA" Mixed
ЈП-М-13 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF PRIVREDNIK INVEST" Mixed
ЈП-М-17 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom " OIF BALKAN INVESTMENT FOND" Mixed
ЈП-М-7 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Maximus fund" Mixed
ЈП-Н-20 Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF KRISTAL CASH PLUS FUND" Money
ЈП-Н-21 Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF CASH FUND" Money
  Na vrh