Mišljenja - Investicioni fondovi

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
31.12.2007. Tumačenje primjene i sprovođenja pojedinih odredaba propisa o poslovanju investicionih fondova 102,97 KB
05.12.2007. Mišljenje u vezi sa prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja fondova 154,25 KB
16.10.2007. Mišljenje u vezi sprovođenja propisa koji se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara investicionih fondova 178,77 KB
13.09.2007. Nezavisni članovi u smislu odredbi člana 12a. stav 4. Zakona o PIF i DU PIF 63,32 KB
11.09.2007. Mišljenje u vezi sa primjenom odredbi Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti na zatvorene investicione fondove 71,49 KB
03.02.2006. Mišljenje po pitanju mogućnosti da društvo smanji osnovni kapital PIF-a, radi svođenja na realno stanje 71,98 KB
29.12.2005. Mišljenje Komisije u pogledu najave prodaje hartija od vrijednosti, kupljenih na tržištima izvan Banjalučke berze 33,79 KB
29.12.2005. Da li će depozitar uvažiti kao trošak sazivanja i održavanja skupštine fonda obezbjeđenje knjige akcionara, te tumačenje vezano za troškove objavljivanja oglasa za izbor revizora fonda, oglasa za izbor članova nadzornog odbora fonda i direktora fonda 38,63 KB
23.12.2005. Da li se kao ostvarene dividende i kamate iz člana 25. Pravilnika podrazumjevaju samo naplaćene dividende i kamate? Da li se, za potrebe obračuna provizije iz člana 24. Pravilnika, smanjenje broja akcija, usljed smanjenja osnovnog kapitala emitenta može smatrati prodajom akcija po prodajnoj cijeni nula? 30,99 KB
23.12.2005. Da li dosadašnji članovi nadzornog odbora fonda, koji ispunjavaju uslove, propisane zakonom, da bi bili ponovo imenovani od strane skupštine akcionara fonda, moraju proći proceduru konkursa, odnosno da li skupština akcionara fonda može izvršiti izbor, na prijedlog komisije za sprovođenje procedure izbora nadzornog odbora fonda, bez njihovog prijavljivanja na konkurs 30,34 KB
1 23 4
  Na vrh