Mišljenja - Upravljanje a.d.

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
13.09.2007. Može li skupština preduzeća koje je registrovano kao akcionarsko društvo prodavati imovinu, iako još nije izvršena prodaja državnog kapitala 51,00 KB
03.08.2006. Sprečavanje ostvarivanje vlasničkih prava po osnovu vlasništva na akcijama u osnovnom kapitalu emitenta, „Fabrika obuće“ a.d. Teslić 60,83 KB
03.08.2006. Ukazivanje na nezakonite radnje u „DISTRIBUTIVNOG CENTAR“ a.d. Bijeljina 64,81 KB
03.08.2006. Postupak stečaja kada je usvojen plan reorganizacije stečajnog dužnika 63,41 KB
03.08.2006. Postojanje kvoruma za odlučivanje i održavanje skupštine akcionara emitenta u slučaju kada je, prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava, jednom od akcionara nastupila zabrana vršenja prava glasa na skupštini akcionara 59,27 KB
16.04.2004. Primjena odredaba Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne prodaja, na banke 57,44 KB
12.03.2004. Primjena člana 22. Zakona o izmjenama i dipunama Zakona o preduzećima (uslovljavanje učešća akcionara u skupštini posjedovanjem određenog broja akcija) 70,38 KB
05.11.2003. Tumačenje odredbi Zakona o preduzećima koje se odnose na ostvarivanje prava glasa preko punomoćnika 87,25 KB
25.10.2002. Mogućnost ovjeravanja punomoći za zastupanje na skupštini akcionara fonda od strane društva za upravljanje fondom. 77,51 KB
30.09.2002. Korišćenje glasačkog prava iz akcija na kojima je uknjiženo založno pravo 51,21 KB
12
  Na vrh