Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
27.02.2024. Rješenje Kojim se izriče javna opomena Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Bratoljubu Raduloviću, direktoru Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
02.02.2024. Obavještenje Akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje emitenta "Duvan" a.d. Bijeljina
Priložen fajl Snimi Fajl
27.11.2023. Obavještenje U cilju promocije i unapređenja tržišta hartija od vrijednosti Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je na 187. sjednici održanoj dana 24.11.2023. godine donijela odluku o oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja broker, investicioni menadžer i investicioni savjetnik za sve kandidate koji ispunjavanju uslove za polaganje pomenutih stručnih ispita i koji podnesu zahtjev za polaganje zaključno sa 31.12.2024.godine.

Isto tako, ovim putem obavještavamo javnost i potencijalne kandidate da je izvršeno ažuriranje ispitnih pitanja za sva pomenuta zvanja i ista se mogu vidjeti u rubrici ''POLAGANjE ISPITA - Ispiti za sticanje zvanja''.
Priložen fajl Snimi Fajl
26.01.2023. Obavještenje O uspostavljanju evidencije pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama i nadležnostima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u pogledu sprovođenja zakonskih odredbi
Priložen fajl Snimi Fajl
14.11.2022. Obavještenje Akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje emitenta „SBL Invest“ a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
10.10.2022. Obavještenje Akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje emitenta Zlatel a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
15.04.2022. Upozorenje Investiorima na tržištu hartija od vrijednosti o obavezi dostaljanja obavještenja iz člana 274. Zakona
Priložen fajl Snimi Fajl
09.02.2021. Obavještenje Za obveznike iz člana 4. tač. e) i g) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, da su u priloženom dokumentu prikazani linkovi koje je Ministarstvo bezbjednosti dostavilo Komisiji
Priložen fajl Snimi Fajl
19.05.2020. Odluka Odluka regulatora finansijskog tržišta na Kajmanskim ostrvima (The Cayman Islands Monetary Authority) od 21.04.2020. godine
Priložen fajl Snimi Fajl
06.04.2020. Obavještenje ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti Na sjednici održanoj dana 03.04.2020. godine, usvojen je zaključak da se ovlašćenim učesnicima produži rok do 30.09.2020. godine za postupanje u skladu sa odredbama
Priložen fajl Snimi Fajl
12 3 4 5 6 7
  Na vrh