Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2024. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Pitanja za pripremanje stručnog ispita za sticanje zvanja investicioni menadžer

Za investicione menadžere

Priložen fajl Snimi Fajl

Pitanja za pripremanje stručnog ispita za sticanje zvanja investicioni savjetnik

Za investicione savjetnike

Priložen fajl Snimi Fajl

Pitanja za pripremanje stručnog ispita za sticanje zvanja broker

Za brokere

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2023. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2022. godine

Priložen fajl Snimi Fajl
 

Opšte informacije


Komisija organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita;

Troškovi ispita iznose:
1.
za sticanje zvanja brokera 400 KM
2. za sticanje zvanja investicionog savjetnika 700 KM
3. za sticanje zvanja investicionog menadžera 900 KM

Broj računa na koji se mogu vršiti uplate naknada za postupke pred Komisijom je:
5672412200000215 - "Atos bank" a.d. Banja Luka


Stručnom ispitu za sticanje zvanja brokera može pristupiti lice sa najmanje VII (sedmim) stepenom visoke stručne spreme, dnosno lice sa završenim akademskim studijem prvog ciklusa koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova.

Stručnom ispitu za sticanje zvanja investicionog savjetnika i investicionog menadžera može pristupiti lice sa najmanje VII (sedmim) stepenom visoke stručne spreme, odnosno lice sa završenim akademskim studijem prvog ciklusa koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova ekonomske, pravne, matematičke ili tehničke struke.

  Na vrh