[PDKA-R-A] "PRIJEDORKA" a.d. Prijedor

  
Oznaka PDKA-R-A
Naziv emitenta "PRIJEDORKA" a.d. Prijedor
Ime i prezime / naziv vlasnika Borislav Grahovac
Broj HOV1.238.985
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta36,44000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze25.10.2002.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 7.8.2003.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh