[KROS-R-A] "KRAJINA OSIGURANjE" a.d. Banja Luka

  
Oznaka KROS-R-A
Naziv emitenta "KRAJINA OSIGURANjE" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika Naveen Aggarwal
Broj HOV3.454.922
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta25,27000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze29.12.2015.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 25.10.2016.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh