[ATMK-R-A] Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo

  
Oznaka ATMK-R-A
Naziv emitenta Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo
Ime i prezime / naziv vlasnika "N Trade" d.o.o.
Broj HOV683
Način sticanja Na Berzi
% u kapitalu emitenta36,39000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze6.10.2022.
Zabranjeno pravo glasa 6.10.2022.
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 2.12.2022.
Preuzimanje u toku? 8.12.2022.
Preuzimanje završeno? 10.1.2023.
  Na vrh