[MJDR-R-A] „1. maj - drvodjelska” a.d. Banja Luka

  
Oznaka MJDR-R-A
Naziv emitenta „1. maj - drvodjelska” a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika "Riko" d.o.o. Kotor Varoš
Broj HOV802.832
Način sticanja Na Berzi
% u kapitalu emitenta14,90000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze2.2.2024.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 2.2.2024.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh