Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(2) Odluke(13) Pravilnici(12) Rješenja(958) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
23823.10.2017. Odobrava se „Fruit Invest“ d.o.o. Beograd, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “POPOVO POLjE” Trebinje, Republike Srpske 37, Trebinje.
7406.09.2021. Rješenje kojim se emitentu CREDIS a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za sedmu emisiju obveznica javnom ponudom
6411.06.2021. Rješenje kojim se emitentu ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica
9104.01.2022. Rješenje kojim se ponudiocu Svetoljubu Loviću i licima koja s njim zajednički djeluju, Metromedia d.o.o. Banja Luka, 078 Commerce d.o.o. Banja Luka i Goranu Ćoriću, odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Atlantis a.d. Banja Luka
6017.05.2021. Rješenje kojim se utvrđuje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta NAPREDAK a.d. Bijeljina
8316.11.2021. Rješenja kojim se Zlatku Žakuli odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "PROGRES" a.d. Doboj
6921.07.2021. Rješenje koim se upisuje treća emmisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta DISTRIBUTIVNI CENTAR a.d. Bijeljina u Registar emitenata
8603.12.2021. Rješenje kojim prestaje da važi rješenje kojim je Dušku Šuki data dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
8603.12.2021. Rješenje kojim prestaju da važe rješenja kojima je imenovan upravni odbor BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka
4910.02.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka


  Na vrh