Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(3) Odluke(16) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.056) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(4)
 Datum održavanjaOdluka
8101.11.2021. Rješenje kojim se Danijeli Puzić izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka
9511.02.2022. Rješenje kojim se Danki Damjanović izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
2914.09.2020. Rješenje kojim se Dejanu Jorgiću izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka;
7708.10.2021. Rješenje kojim se Dragani Garači daje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka;
11323.05.2022. Rješenje kojim se Dragani Garači daje dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring "BIG faktor" a.d. Banja Luka
7327.08.2021. Rješenje kojim se Dragani Garači iz Banjaluke daje saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu brokersko-dilerskog društva "Monet broker" a.d. Banja Luka
11323.05.2022. Rješenje kojim se Draganu Injcu daje dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring "BIG faktor" a.d. Banja Luka
11323.05.2022. Rješenje kojim se Draganu Injcu daje saglasnost za obavljanje funkcije člana upravnog odbora društva za faktoring "BIG faktor" a.d. Banja Luka
9801.03.2022. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
11401.06.2022. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka


  Na vrh