Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(3) Odluke(16) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.105) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(4)
 Datum održavanjaOdluka
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Polara Adriatic Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Jahorina koin" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF"Privrednik invest" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
11617.06.2022. Rješenje kojim se DUIF „Strategic Investment“ d.o.o. Banja Luka oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima data rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-52-310-2/21 od 11.06.2021. godine
11805.07.2022. Rješenje kojim se DUIF „Polara invest“ a.d. Banja Luka daje dozvola za spajanje OAIF „Polara adriatic fond“ pripajanjem OAIF „Jahorina Koin“
8101.11.2021. Rješenje kojim se Dušku Šuki izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
6310.06.2021. Rješenje kojim se emitentu "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka dozvoljava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom
8204.11.2021. Rješenje kojim se emitentu "KRAJINA OSIGURANjE" a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju redovnih akcija javnom ponudom
11805.07.2022. Rješenje kojim se emitentu MKD "CREDIS" a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za osmu emisiju obveznica javnom ponudom
4701.02.2021. Rješenje kojim se emitentu ENERGOINVEST-AUTOMATIKA a.d. Istočno Sarajevo odobrava prospekt za uvrštenje akcija prve emisije na službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka


  Na vrh