Pregled lica koja posjeduju zvanje - savjetnik

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
29.12.2004. Vučković, Gordana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik gordana.vuckovic@zepterinvest.com
12.12.2018. Krčmar, Aleksandra Banja Luka Investicioni savjetnik
27.12.2018. Kršić, Nikolina Investicioni savjetnik
21.09.2012. Lakić, Dragica Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik
25.10.2007. Marković, Valentina Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik valentina.markovic@hypo-alpe-adria.rs.ba
19.06.2012. Rudić, Vladimir Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik
07.03.2008. Slijepčević, Željko Investicioni savjetnik
23.11.2007. Stevanović, Saša Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik sasa.stevanovic@bobarbanka.com
21.04.2011. Tanasić, Saša Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni savjetnik sasa.tanasic@bobarbanka.com
1
  Na vrh