Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
14.11.2011. (Kondić) Todorović, Slađana Banja Luka Investicioni menadžer sladjana.todorovic@unicreditgroup.ba
10.04.2018. El Chabaan, Radowan Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
27.11.2018. Gjorgjiev, Mario Investicioni menadžer
10.01.2019. Saso, Andrijana Investicioni menadžer
22.04.2009. Ajduković, Sanja. Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer sanja.ajdukovic@gmail.com
06.03.2002. Aleksić, Vinka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
21.03.2011. Alibabić, Afrodita Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
25.04.2014. Alijagić, Mirza Banja Luka Investicioni menadžer
13.12.2013. Amidžić-Gligorić, Ljiljana Investicioni menadžer
20.11.2008. Atlagić, Darko Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer darkoatlagic@yahoo.com
20.12.2007. Adžić, Bojana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bojana.adzic@hypo-alpe-adria.com
25.10.2007. Babić, Bojana Gradiška Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bojana.babic@hotmail.com
25.12.2000. Bajić, Radovan Kotor Varoš Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
08.09.2003. Bijelić, Zdravko Šipovo Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
21.04.2005. Bjelajac, Branka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh