NazivAdresaTelefonWeb sajt
DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka Banja Luka, Njegoševa br. 50 +387 51 355 980 http://www.euroinvestment-bl.com
DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Jovana Dučića 25 +387 51 491-555 http://www.management-solutions.biz
DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka Banja Luka, Vidovdanska 2 +387 51 267 267 http://www.wvpfondovi.ba/
DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina Bijeljina, Gavrila Principa 11 +387 55 208 131 http://www.investnova.info
DUIF ''KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Banja Luka, Milana Rakića br.1 +387 51 320 230 http://www.kristalinvest.com
DUIF ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Banja Luka, Petra Preradovića 21 +387 51 226 770 http://www.polara-bl.com
DatumVrsta mjereNazivObrazloženje Rješenje
18.08.2016. Javna opomena DUIF ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka i Igoru Dodigu, odgovornom licu u pravnom licu, izriče se javna opomena. Pogledaj...
25.03.2014. Javna opomena DUIF ''POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Zbog kršenja odredbe člana 30. stav 1. tačka b) Zakona o investicionim fondovima kojim je propisano da je društvo za upravljanje dužno da u izvršavanju obaveza društva za upravljanje postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i propisima Republike Srpske. Pogledaj...
48 KB

  Na vrh