DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina
Skraćeni naziv DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina
Adresa Gavrila Principa 11
Grad Bijeljina
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj1935321

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1215/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar01.06.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Stevan Radić, Biljana Trifković

Kontakt podaci

Telefon 1+387 55 208 131
Telefon 2+
Faks+387 55 208 131
Email office@investnova.info
Web adresahttp://www.investnova.info

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.560.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):1560
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
AG D.D. Ljubljana 155.000,001559,94
ČAJAVEC-MEGA a.d. Banja Luka 140.000,001408,97
FRIŠKO DOO Turnišče 122.000,001227,82
A.D. za trgovinu turizam i ugostiteljstvo ''OTRANT KOMERC'' Podgorica 155.000,001559,94
Milan Vidić Doboj, Kneza Miloša 30 b/16 4.000,0040,25
Progres AD Zvornik Zvornik, Zanatski centar bb 185.000,0018511,86
Svetozar Sladojević Banja Luka, Dr.V.Đ.Kecmanovića 4.000,0040,25
Srboljub Golubović Banja Luka, Save Mrkalja 4 4.000,0040,25
Stana Marković Ugljevik, Svetog Save 16 4.000,0040,25
Stevan Radić Zvornik, Braće Jugovića B-2, 787.000,0078750,45
photo
Ime i prezime Stevan   Radić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 23
photo
Ime i prezime Biljana   Trifković
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Stevan   Radić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 23
photo
Ime i prezime Srđan   Stanojević
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl. inženjer menadžmenta Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Željko   Šupić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-M-8 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "INVEST NOVA" 01-УП-51-354-7/1729.09.2017. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezime
Investicioni menadžer Bojana Vakičić
Investicioni menadžer Biljana Trifković
  Na vrh