[KOMR] Javno preduzeće "KOMRAD" a.d. Rogatica

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 28.10.2022.

Emitent

OznakaKOMR
Naziv Javno preduzeće "KOMRAD" a.d. Rogatica
Broj u registru emitenata 04-808-92/08
Broj registarskog uloška1-1940
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.08.12.2006.
Šifra djelatnosti38.11
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Ravnogorska bb
Telefon+ 387 58 420 451
Fax+ 387 58 420 452
Email komrad@teol.net
Web adresahttp://

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)136.181

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 136.1811,00136.181

Lice ovlašćeno za zastupanje

Milanka Brkić, v.d. direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milomir Ećimović predsjednik
Vanja Bijović član
Milomir Rajak član

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 1 Akcije Класа А136.1811,00136.181  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh