[KMCB] Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 09.06.2022.

Emitent

OznakaKMCB
Naziv Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka
Broj u registru emitenata 05-12-230/06
Broj registarskog uloška3-35-00
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.15.09.2006.
Šifra djelatnosti64.19
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Jevrejska 69
Telefon+ 387 51 244 700
Fax+ 387 51 244 710
Email office@bpsbl.com
Web adresahttp://www.bpsbl.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
Banka Poštanska štedinoica a.d. Beograd Beograd 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)60.000.000

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 60.0001000,0060.000.000

Lice ovlašćeno za zastupanje

, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Mekinjić predsjednik
Dragana Vujičić Stefanović član
Dijana Savić član

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Kekić predsjednik
Veselin Kotur član
Nataša Marković član
Dejan Mikerević član
Marko Matić član

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Privatna ponuda 2 Akcije Класа А40.0001000,0040.000.00018.05.2010.03.06.2010.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 1 Akcije Класа А20.0001000,0020.000.00014.07.2006. 
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh