[VGPR-R-A] "VIŠEGRAD PROMET" a.d. Višegrad

  
Oznaka VGPR-R-A
Naziv emitenta "VIŠEGRAD PROMET" a.d. Višegrad
Ime i prezime / naziv vlasnika Gordan Pavlović
Broj HOV1.295.600
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta20,63000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze2.6.2006.
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 16.12.2011.
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh