NazivBroj dozvole:Datum izdavanjaVaži do
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-56-674-2/17 22.12.2023.22.12.2026.
Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-56-346-2/17 12.07.2023.12.07.2026.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2022.29.01.2025.
"NOVA BANKA" a.d. Banja Luka 01-UP-56-242-1/23 19.04.2023.19.04.2026.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-56-655-3/21 03.12.2021.03.12.2024.
  Na vrh